Thư mời nhà đầu tư chiến lược - 06082020

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

THƯỢNG MẠI VIN WINE

V/v: Phát hành cổ phần cho

NĐT chiến lược.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020.

THƯ MỜI NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

 Kính gửi: Quý Cổ Đông, Quý Nhà Đầu Tư Chiến Lược, Quý Đối Tác.

Đầu tiên, Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Vin Wine (Gọi tắt: Vin Wine) xin bày tỏ sự trân trọng để toàn thể Quý vị về sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác và sử dụng sản phẩm dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Được sự đồng ý của Hội đồng quản trị công ty. HĐQT Vin Wine quyết định việc huy động vốn thông qua hình thức phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Mục tiêu huy động vốn của Vin Wine là nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, đầu tư cho hoạt động truyền thông, chú trọng áp dụng ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành, nâng cao năng lực cốt lõi. Tạo sự chuyển đổi, đổi mới mạnh mẽ giúp Vin Wine từng bước phát triển bền vững cả quy mô và vị thế trong ngành.

Mục tiêu, tiêu chí và nội dung cho đợt phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược chi tiết như sau:

I – Mục tiêu vì một “Khát vọng to lớn hơn”.

Là cổ đông đồng sáng lập, người trực tiếp tham gia điều hành công ty từ những ngày đầu. Tôi hiểu rất rõ câu nói “ Để trở thành công ty vĩ đại phải bắt đầu từ khát vọng vĩ đại”. Thực tế hành trình chinh phục mục tiêu đó không hề dễ dàng, đòi hỏi chúng ta cần có tình yêu, niềm tin, lòng can đảm, sự hi sinh, khả năng vượt lên nỗi đau và hơn thế nữa. Lịch sử cũng đã chứng minh những công ty dần trở lên vĩ đại cũng đã trải qua những điều tương tự thế ở những thời khắc “Ngàn cân treo sợi tóc”. Vin Wine hoàn toàn có lý do để bắt đầu từ một khát vọng to lớn hơn.

Khát vọng của Vin Wine, hành trình 10 năm chinh phục mục tiêu của chúng tôi bắt đầu từ 3 mục tiêu sau:

 1. Trở thành công ty top 3, chiếm 10% thị phần đồ uống rượu vang của cả nước.
 2. Trở thành công ty đại chúng đầu tiên kinh doanh rượu vang vào năm 2030.
 3. Thương hiệu uy tín và đáng tin cậy nhất về rượu vang tại Việt Nam.

II – Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

 1. Là nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực: F&B, Bán lẻ, Dịch vụ thương mại, Khách sạn và du lịch, Tài chính, xuất nhập khẩu.
 2. Có năng lực tài chính thể hiện các tiêu chí sau:
 • Có tổng tài sản tối thiếu 10 tỷ đồng trở lên đối với cá nhân.
 • Có vốn chủ sở hữu tối thiếu 20 tỷ đồng trở lên đối với tổ chức hoặc doanh nghiệp.
 • Chứng minh đủ nguồn vốn góp.
 1. Có cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài với công ty, hỗ trợ công ty trong việc định hướng, quản lý vận hành.
 2. Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong 3 năm đầu tiên kể từ khi góp vốn.

III – Thông tin chào bán cổ phần.

 • Số lượng cổ phần chào bán: 578.947 cổ phần, giá trị tương ứng 5.000.000.0000 VND tương đương 33% cổ phần.
 • Phương thức chào bán: Theo phương thức thỏa thuận trực tiếp;
 • Thời gian thực hiện chào bán: Sau khi đạt thoả thuận và nhà đầu tư có quá trình thẩm định xong.
 • Giá bán: 8.600 vnd/cổ phần. (Chị tiết xem bảng xác định cổ phần ưu đãi)
 • Quá trình thẩm định doanh nghiệp: Lựa chọn hình thức thuê đơn vị thứ 3.

IV – Mục tiêu sử dụng vốn.

 • Đầu tư cho hoạt động truyền thông marketing thương hiệu.
 • Đầu tư cho việc nâng cao giá trị cốt lõi công ty thông qua các hoạt động áp dụng CNTT, hoạt động đào tạo, thu hút nhân sự, chính sách cho CBNV, đối tác, thù lao HĐQT.
 • Đầu tư hoạt động nhận diện thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động nhượng quyền mô hình kinh doanh.
 • Lập quỹ dự phòng rủi ro cho doanh nghiệp.

V – Công cuộc chuyển đổi và các nhiệm vụ lớn để thực hiện sứ mệnh.

Chúng ta hãy trung thực nhìn thẳng vào sự thật. Không hề tồn tại một doanh nghiệp vĩ đại nào mà không vượt qua những thách thức vĩ đại. Vin Wine có đủ lý do để bắt đầu từ 1 khát vọng to lớn.

Thời điểm hiện tại, là một bước ngoặt cho Vin Wine làm lên mốc son để đời cho hành trình chinh phục mục tiêu 10 năm một hành trình”.

Giải pháp của Vin Wine: Vin Wine cần thực hiện một “công cuộc chuyển đổi” mạnh mẽ bắt đầu từ tầm nhìn chiến lược. Làm điều mà 20 năm qua chưa doanh nghiệp nào làm được.

“Chiến lược đó nên bắt đầu từ một sứ mệnh, bảy nhiệm vụ lớn và rất nhiều chiến thuật trên mỗi bước đi”.

Sứ mệnh Vin Wine: “Trở thành một công ty đại chúng, phát triển bền vững. Một thương hiệu uy tín, đáng tin cậy nhất về phân phối và bán lẻ rượu vang. Top 3 công ty có thị phần lớn nhất về rượu vang tại Việt Nam”.

Bảy nhiệm vụ lớn:

 1. Là thương hiệu mạnh nhất, uy tín và đáng tin cậy nhất về rượu vang tại Việt Nam.
 2. Là nơi thu hút và truyền cảm hứng tốt nhất cho đối tác về văn hoá trải nghiệm rượu vang.
 3. Luôn tận tậm phục vụ khách hàng, luôn nỗ lực mang đến “Giá trị” nhiều hơn cho khách hàng.
 4. Mở rộng phạm vị hoạt động ra cả nước thông qua hình thức nhượng quyền và đầu tư trọng điểm.
 5. Xác định con người là giá trị quan trọng nhất trong mọi hoạt động của mình.
 6. Hoàn thiện và tái hiện thiện mô hình kinh doanh bền vững.
 7. Chú trọng chiến lược phát triển bền vững trên nền tảng phát huy sự sáng tạo.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư.

Trân trọng.

                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                       (Đã ký)