Chivas 18 Years 1000 ml

Chivas 18 Years 1000 ml

Xuất xứ: Scotland

Nồng độ: 40%

Thể tích: 1000 ml

Giá: Liên hệ

Mô tả

Bình luận

Sản phẩm khác